IT

Oficer bezpieczeństwa IT

Katowice, Silesian Voivodeship   |   Full Time

Dla naszego Klienta, jednego z największych na świecie producentów stali, poszukujemy Oficera bezpieczeństwa IT.


Czym będziesz się zajmować:

 • ochroną zasobów systemu informacyjnego poprzez identyfikację i rozwiązywanie potencjalnych i rzeczywistych problemów związanych z bezpieczeństwem,
 • przeprowadzaniem oceny i analizy ryzyka,
 • ochroną systemu, poprzez definiowanie uprawnień dostępu, struktury kontroli,
 • pracą nad doskonaleniem polityki bezpieczeństwa IT/OT (współpraca z CSIRT NASK, CSIRT GOV, CSIRT MONetc.), procedurami oraz standardami w zakresie systemów IT/OT,
 • rozpoznawaniem problemów poprzez identyfikowanie nieprawidłowości, zgłaszaniem naruszeń, analizą,
 • przeglądem wszystkich raportów audytu zabezpieczeń firmy. Definiowaniem działań usprawniających, sporządzaniem zaleceń dotyczących rozwiązania,
 • wdrażaniem ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa poprzez ocenę obecnej sytuacji; ocena tendencji; definiowanie podejścia w zakresie bezpieczeństwa IT/OT,
 • monitorowaniem środków bezpieczeństwa związanych z IT/OT w celu ograniczenia nieautoryzowanego korzystania z systemów, baz danych i innych zasobów firmy,
 • oceną propozycji projektów i architektury z punktu widzenia bezpieczeństwa,
 • rekomendacją odnośnie aktualizacji systemów w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń,
 • przygotowaniem raportów dotyczących stanu bezpieczeństwa systemów IT/OT oraz informowaniem o potencjalnych zagrożeniach,
 • śledzeniem najlepszych praktyk IT/OT w zakresie bezpieczeństwa,
 • doskonaleniem wiedzy technicznej poprzez udział w warsztatach edukacyjnych oraz kursach,
 • utrzymaniem poziomu dostępu do usług informatycznych na wysokim poziomie SLA poprzez przestrzeganie standardów organizacji związanych z bezpieczeństwem IT/OT,
 • współpracą z centralnym Zespołem CyberBezpieczeństwa, wdrażaniem inicjatyw w tym zakresie, śledzeniem wdrożenia projektów i raportowaniem statusu,
 • ustalaniem priorytetów dla inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa.


To właśnie Ciebie szukamy, jeśli posiadasz:

 • umiejętność administracji systemem (Microsoft Windows, Linux),
 • umiejętności z zakresu bezpieczeństwa sieci (minimalny poziom CCNA / CCNP),
 • znajomość zasad bezpieczeństwa informacji,
 • umiejętność administracji zaporą (zalecane środowisko: Fortigate),
 • wiedzę na temat środowiska zapory Fortigate (minimum NSE4) oraz NAC,
 • znajomość protokołów sieciowych (w tym protokołów stosowanych w sieciach przemysłowych),
 • znajomość z modelami referencyjnymi ics (Purdue lub podobne),
 • wiedzę na temat dostępnych narzędzi do kontroli bezpieczeństwa (skanery, sniffery, IDS, IPS i inne narzędzia monitorujące),


Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe w dziedzinie informatyki, systemów informatycznych lub równoważnego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego,
 • 5 lat doświadczenia jako Security Engineer,
 • bardzo dobrą znajomość języka angielskiego,
 • zaawansowane certyfikaty, takie jak GIAC/GCIA/GCIH, CISSP lub CASP i/lub szkolenia specyficzne dla SIEM,
 • zaawansowana wiedza na temat protokołu TCP/IP, wspólnych portów i protokołów sieciowych, przepływu ruchu, administracji systemu, modelu OSI, dogłębnej obrony i wspólnych elementów zabezpieczeń,
 • doświadczeniem z rozwiązaniami do skanowania luk w zabezpieczeniach,
 • biegłość w następujących obszarach: Anti-Virus, HIPS, ID/PS, Full Packet Capture, Host-Based Forensics, Network Forensics i RSA Security,
 • dogłębną znajomość architektury, inżynierii i działania co najmniej jednej platformy SIEM e.g. McAfee Enterprise Security Manager, ArcSight, QRadar, LogLogic, Splunk,
 • zrozumienie technologii mobilnej i systemu operacyjnego (i.e. Android, iOS), VMware technology, and Unix.

Będziesz raportować bezpośrednio do Dyrektora działu Automatyki i IT.

Submit Your Application

You have successfully applied
 • You have errors in applying